Bęczków 52 C

26-008 Górno

506 054 171

biuro@l-tech.pl

Budynek biurowy F Malta Office Park w Poznaniu


Praca dla firmy PHIB Zio-Max z siedzibą w Kielcach przy ul. Raciborskiego 10.

Zakres robót obejmował:
  1. wykonanie modułu hydraulicznego, instalacji chłodniczej glikolowej, zasilania nagrzewnic central układy G1, G2, G3 instalacji do klimakonwektorów. 
Wszystkie prace były wykonane z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowo – technicznego.

Realizacja prac zakończyła się w 2011 roku.