Bęczków 52 C

26-008 Górno

506 054 171

biuro@l-tech.pl

Fabryka Maszyn Famur S.A w Katowicach


Praca dla firmy PHIB Zio-Max z siedzibą w Kielcach przy ul. Raciborskiego 10.

Zakres robót obejmował:
  1. wykonanie technologii wymiennikowni ciepła wraz z węzłem kompaktowym oraz wykonanie instalacji CO w kanale ciepłowniczym wraz z podłączeniem istniejących budynków.
Wszystkie prace były wykonane z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowo – technicznego.

Realizacja prac zakończyła się w 2010 roku.