Bęczków 52 C

26-008 Górno

506 054 171

biuro@l-tech.pl

Galeria Warmińska w Olsztynie 2014


Praca dla firmy Polonez Plus o/ Kielce.

Zakres robót obejmował:
  1. wykonanie i montaż maszynowni WT, wież chłodu wraz z podłączeniem i tranzytem pomiędzy wieżami chłodu a maszynownią WT 
  2. Instalacja o łącznej mocy 14MW
Wszystkie prace były wykonane z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowo – technicznego.

Realizacja prac zakończyła się w 2014 roku.