Bęczków 52 C

26-008 Górno

506 054 171

biuro@l-tech.pl

Hala Produkcyjna Kellogg’s w Kutnie 2014


Praca dla firmy PHIB Zio-Max z siedzibą w Kielcach przy ul. Raciborskiego 10. Zakres robót obejmował:
  1. kompleksowe wykonanie instalacji grzewczych i chłodniczych w w/w hali.
Wszystkie prace były wykonane z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowo – technicznego.

Realizacja prac zakończyła się w 2014 roku.