Bęczków 52 C

26-008 Górno

506 054 171

biuro@l-tech.pl

Kompleks Biurowy Aquarius Business House Wrocław ul. Swobodna i Borowska 2012


Praca dla firmy Polonez Plus z Kielc.

Zakres robót obejmował:
  1. wykonanie trzonów podstawowych dla instalacji w.l. i c.t. wraz z podłączeniem central wentylacyjnych w całości instalacji c.o. oraz węzła cieplnego, 
  2. instalacja o łącznej mocy 7MW.
  3. wykonanie podłączeń hydraulicznych instalacji ct i wl do klimakonwektorów na aranżacjach wraz ze skroplinami bez izolacji , kompletnej instalacji odzysku glikolowego.

Wszystkie prace były wykonane z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowo – technicznego

Realizacja prac zakończyła się w 2012 roku.