Bęczków 52 C

26-008 Górno

506 054 171

biuro@l-tech.pl

Zespół Budynków Biurowych. Centrum Biurowe-etap C faza II D, ul. Żaryna 2, Warszawa


Praca dla firmy Polonez Plus z Kielc.
Zakres robót obejmował:
  1. wykonanie instalacji ogrzewania i chłodzenia w obrębie maszynowni,  układy pompowe, podłączenie agregatów WL oraz central wentylacyjnych na poz. +9, +10, podłączenie naczynia przeponowego aparatu grzewczego, podłączenie stacji uzdatniania, połączenie instalacji z pionem instalacyjnym w szachcie.
  2. instalacja o łącznej mocy 9MW.
Wszystkie prace były wykonane z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowo – technicznego.

Realizacja prac zakończyła się w 2010 roku.